Στόχοι

Τι είναι το CityLab

Το CityLab είναι ένα κέντρο ανάπτυξης της δημιουργικής ευφυίας των παιδιών, που υιοθετεί σύγχρονες μεθόδους, υποδομές και εφαρμοσμένες τεχνολογίες, αναπτυγμένες με τέτοιο τρόπο, ώστε τα παιδιά να αναπτύξουν τις γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητές τους. Το 2014 ξεκινήσαμε με εργαστήρια Μηχανικής και Ρομποτικής και κάθε χρόνο προσθέτουμε νέα τμήματα και θεματολογίες.

Ως εξειδικευμένο κέντρο STEM και ψηφιακών δεξιοτήτων, παρέχει σε παιδιά τέτοια εργαστήρια, που σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται από μια ομάδα επιστημόνων ή μηχανικών, με προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές σε έναν ή περισσότερους τομείς STEM: Φυσική, Ηλεκτρολογία, Μηχανολογία, Επιστήμη Υπολογιστών, Χρηματοοικονομικά, Βιομηχανικό Σχέδιο. Το CityLab παράγει εργαστήρια και εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών, βασισμένα σε projects του πραγματικού κόσμου και στοχεύει σε δημιουργίες υψηλής ποιότητας που λύνουν πραγματικά προβλήματα γύρω μας.

Πρόγραμμα σπουδών και αξιολόγησή του

Τονίζεται ότι όλα μας τα εργαστήρια και το πρόγραμμα σπουδών είναι προσαρμοσμένα κατάλληλα στις ηλικίες των παιδιών. Για την αξιολόγηση του προγράμματος σπουδών και των εργαστηρίων, χρησιμοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια των εργαστηρίων η διαμορφωτική αξιολόγηση, κατά την οποία ο υπεύθυνος καθηγητής, σε άμεση αλληλεπίδραση με τους μαθητές, καταγράφει την επίτευξη ή όχι των διδακτικών στόχων, με σκοπό την αναδιαμόρφωση του προγράμματος για τη βέλτιστη μαθησιακή διαδικασία.

Μέσα από βιωματικά διαθεματικά εκπαιδευτικά σενάρια και projects τα παιδιά καλλιεργούν διδακτικές, γνωσιακές και εφαρμοσμένες πρακτικές στις θετικές επιστήμες και σε συγκεκριμένα Πεδία. Ταυτόχρονα αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες και αλληλοσεβασμό και αποκτούν γνωστικά, συναισθηματικά και ψυχοκινητικά εφόδια, για τη μετέπειτα καριέρα τους αλλά και για τη ζωή τους!

Βασική αρχή: STEM 360°

Η βασική μας αρχή εκφράζεται χωρίς λέξειςSTEM 360° ενώ ειδικά για τη Ρομποτική, το σημείο αναφοράς μας και η κατευθυντήρια γραμμή μας συνοψίζονται στη φράση Ρομποτική Πραγματικού Κόσμου – Real World Robotics.

Στο CityLab, τα παιδιά μας μπαίνουν σε ένα τόπο γνώσης και δημιουργίας, σε ένα κόσμο που τα ωθεί να φανταστούν και τα εμπνέει να δημιουργήσουν. Δημιουργούν  κατασκευές και Ρομπότ χωρίς να γίνονται τα ίδια Ρομπότ, γιατί κατανοούν σε βάθος τις δημιουργίες τους, σε σημείο που μπορούν να τις αναλύσουν πλήρως σε τρίτους και να τις βελτιώσουν μόνοι τους!

Γνώμονάς μας είναι να ενθαρρύνεται η υψηλής ποιότητας ομαδική εργασία (συνεργατική μάθηση) και να δίνεται έμφαση στην αξία των άλλων με σεβασμό στο άτομο και στην ομάδα. Οι «μαθητές» μας είναι μέλη στην ομάδα τους, κατ’ απόλυτη αναλογία με τη συμμετοχή, το συναγωνισμό και τον διαγωνισμό σε αθλητικές δραστηριότητες, μόνο που εδώ εξασκούν το μυαλό και τη σκέψη τους ( “a sport for the mind”)!

Στόχοι

Μόνιμος στόχος μας παραμένει η συνεχής βελτίωση των παιδιών μας σε όλους τους τομείς τηρώντας σωστά τις επιστημονικές και παιδαγωγικές πρακτικές του STEM.

Βασικός στόχος μας είναι να διορθώνουμε όλα τα προβλήματα («παπαγαλία» → μη κατανόηση και απόρριψη της επιστήμης – βλ. Γιατί Ρομποτική; ) και έτσι τα παιδιά μας να ικανοποιούν πλήρως και ευχάριστα την εκ φύσεως προδιάθεσή τους για ανακάλυψη, από την θεωρία στην πράξη, της επιστήμης αρχικά αλλά και των υπόλοιπων πεδίων του STEM στη συνέχεια.

Γενικός στόχος μας είναι να δημιουργούν μόνοι τους οι μαθητές πραγματικές ρομποτικές κατασκευές και να εξοικειώνονται με βασικές έννοιες αλγορίθμων και προγραμματισμού στο πλαίσιο συνεργατικών δραστηριοτήτων.

Τέλος, οι Ειδικοί στόχοι μας κατηγοριοποιούνται και εστιάζουν στις εξής περιοχές: Στη Γνωστική, όπου περιλαμβάνονται οι στόχοι που σχετίζονται με τη γνώση, την κατανόηση, την εφαρμογή, την ανάλυση, τη σύνθεση και την αξιολόγηση μιας (για παράδειγμα) ρομποτικής κατασκευής, στη Συναισθηματική, όπου ικανοποιούνται στόχοι που αφορούν τη δράση των παιδιών σε μικρές ομάδες και την ανάληψη ρόλων όπως ο Κατασκευαστής, ο Μηχανικός, ο Προγραμματιστής, ο Συντονιστής κτλ. και στην Ψυχοκινητική, όπου εντάσσονται στόχοι σχετικά με τις δεξιότητες και τις ικανότητες των παιδιών.

Σε κάθε εργαστήριό μας όλα τα παιδιά μας έρχονται σε επαφή με όλους τους στόχους μας.

Κλείνουμε επαναλαμβάνοντας τη βασική μας αρχή: Να μη χαθεί ποτέ το τεκμήριο της εμπιστοσύνης των μαθητών μας.

Copyright © 2014-2024 CityLab IKE – Γ.Ε.ΜΗ.: 130882103000, Α.Φ.Μ.: 800586309 – Υπηρεσίες Σχολών Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος/All rights reserved. Design + programming by makebelieve.